BILDERGALERIE
 
KONTAKT

Адрес: България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250
        Ул. Дунав № 10
Тел.:  +359 631 60341
Моб.: +359 888 316 772
Факс: +359 631 60341

e-mail: office@portsvishtov.com


Данни за посочване Собственика на сайта:
„Драгажен флот – Истър“ АД, гр. Свищов 5250
Ул. Дунав №12
Тел.:   +359 631 60345, +359 631 60341
Факс:  +359 631 60341
e-mail: dfistar@abv.bg ,